Percelen Vlaamse overheid 2014 (bron: GRB) Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 2014-12-31

Samenvatting:

Deze data bevat de percelen in eigendom van de Vlaamse overheid op datum 31 december 2014. De contouren van de percelen zijn afkomstig uit het grootschalig referentiebestand (GRB), versie september 2015. De data bevat o.a. eigendommen van volgende entiteiten: http://www.bestuurszaken.be/toepassingsgebied-vastgoeddatabank

Regionaal, Nutsdiensten en overheidsdiensten, Kadastrale percelen, plaatselijke overheid, eigendomsregister, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, grond, gronden, perceel, percelen, vastgoed, overheid

  • INSPIRE-thema: Nutsdiensten en overheidsdiensten
  • ISO-categorie: Locatie

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 250
  • Bestandsformaat: WMS-service 1.3.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2014
  • Einddatum: 31-12-2014