Actie- en waakgebieden 1100 - 1300 (2016-2021) Dataset

Alternatieve titel: Actie- en waakgebieden i.k.v. herstelprogramma’s voor grondwaterlichamen 2016-2021 - Herstelprogramma van het Krijt Aquifersysteem en het Cambro-Siluur Massief van Brabant (SS_1300_GWL_2, SS_1300_GWL_3, SS_1300_GWL_4, SS_1300_GWL_5 en BLKS_1100_GWL_2s)

Dataset gewijzigd op:

Samenvatting:

De actie- en waakgebieden i.k.v. het gebiedspecifieke beleid, zoals vastgesteld in de herstelprogrammas van het Krijt Aquifersysteem en het Cambro-Siluur Massief van Brabant (SS_1300_GWL_2, SS_1300_GWL_3, SS_1300_GWL_4, SS_1300_GWL_5 en BLKS_1100_GWL_2s) voor grondwaterlichamen in ontoereikende kwantitatieve toestand binnen het Sokkelsysteem (2016-2021)

Behoort tot serie: Actie- en waakgebieden Datasetserie

Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, Regionaal, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, ondergrond, grondwater, grondwaterbescherming, DOV, Vlaanderen, Ondergrond, Databank Ondergrond Vlaanderen, VMM, VLAREM, grondwatervergunningen, grondwaterlichaam, ontoereikende toestand, Centraal Vlaams Systeem, Brulandkrijtsysteem, Sokkelsysteem, Actiegebieden uit herstelprogramma’s, waakgebieden uit herstelprogramma’s

  • INSPIRE-thema: Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 3.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)