Overgangszones bij beschermd onroerend erfgoed Dataset

Alternatieve titel: Overgangszones bij beschermd onroerend erfgoed

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Deze data wordt continu geactualiseerd

Samenvatting:

Het Onroerenderfgoeddecreet voorziet sinds het nieuwe onroerenderfgoeddecreet van 01-01-2015 vier mogelijke beschermingsstatuten: een beschermd monument, een beschermd cultuurhistorisch landschap, een beschermd stads- of dorpsgezicht en een beschermde archeologische site. Binnen elk van deze statuten is het mogelijk om een overgangszone in te stellen. Zo een zone ondersteunt de erfgoedwaarde van het beschermde goed.

Regionaal, beschermd gebied, beschermd landschap, door de wet beschermd recht, geschiedkundig monument, monument, monumentenzorg, natuurmonument, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, erfgoed, bescherming, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Grondresolutie: 0 m
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72