Sub-unit, toestand 22/03/2016 Dataset

Alternatieve titel: Sub-units in Vlaanderen in uitvoering van 2000/60/EG (Kaderrichtlijn Water) zoals gerapporteerd aan de Europese Commissie (22/3/2016)

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Dit bestand bevat de afbakeningen van de sub-units (SU) voor de Schelde en de Maas zoals gerapporteerd aan de Europese Commissie in uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water (KRLW) 2000/60/EG. Naast de rapportering op niveau van stroomgebieddistricten, wordt informatie ook op niveau van sub-units gerapporteerd. Deze eenheid is in theorie een deelgebied van grote Europese stroomgebieddistricten. Door de beperkte grootte van Vlaanderen in de Europese context, is de afbakening van de sub-units identiek aan die van de stroomgebieddistricten.

Regionaal, Kosteloos, Herbruikbaar, Vlaamse Open data, Lijst M&R INSPIRE, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, River basin districts sub-units (Water Framework Directive), River basin district, Water Information System for Europe (WISE), Water Framework Directive (WFD), Sub unit, Kaderrichtlijn water, stroomgebiedsdistrict

  • INSPIRE-thema: Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
  • ISO-categorie: Binnenwater

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 100 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 22-03-2016
  • Einddatum: 22-03-2022