Kavelplan van Ruilverkaveling Nazareth (toestand na) Dataset

Alternatieve titel: NAZ00kav

Dataset gewijzigd op:

Samenvatting:

De nieuwe opgemeten kaveltoestand op het ogenblik van de ondertekening van de akte van de ruilverkaveling NAZARETH op 29 september 1995 (deels gelegen in de gemeenten Kruishoutem en Nazareth). De totale oppervlakt van de ruilverkaveling is 995 ha.

Regionaal, Landgebruik, geografie, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, GENT, GEMEENTEN, LANDINRICHTING, RUILVERKAVELING, VLM, KADASTER, PERCEELSNUMMER, EIGENDOM, KRUISHOUTEM, KAVELTOESTAND, AKTE, KAVELPLANNEN, KAVELNUMMERS, PUNTNUMMERS, HERVERKAVELING, KAVELS, POLDERWATERING, PLANBLAD, SECTIENUMMER, LANDSCHAPSCODE, VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ - PROVINCIALE AFDELING GE, OC, VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ - AFDELING INFORMATICA EN, PA GENT, P.A. GENT, PROVINCIALE AFDELING GENT, ONDERSTEUNEND CENTRUM, NAZARETH, KAVELPLAN VAN RUILVERKAVELING NAZARETH (TOESTAND N, NAZKAV, NAZ00KAV

  • INSPIRE-thema: Landgebruik
  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : -9 999
  • Bestandsformaat: E00, Volgens afspraak
  • Referentiesysteem: Belge 1950 (Brussels) / Belge Lambert 50

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 29-09-1995
  • Einddatum: 25-12-1995