Vlaamse Hydrografische Atlas - Zones Datasetserie

Alternatieve titel: Datasetserie VHA-zones

Datasetserie gecreëerd op:

Samenvatting:

Datasetserie van de versies van de dataset Vlaamse Hydrografische Atlas – Zones.

Deze serie bevat:

Regionaal, geografie, Vlaams Gewest, afwatering, beek, bekken, captatiezone, deelbekken, delta, estuarium, meer, oppervlaktewater, rivier, riviermond, samenvloeiing, stroom, stroomgebied, vha, vha-bekken, vha-deelbekken, vha-waterloop, vha-zonenummer, vha-zone, Vlaamse hydrografische atlas - zones, waterbeleid, zee

  • ISO-categorie: Binnenwater

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-1991