Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen, 1 juli 2015 Dataset

Alternatieve titel: VHA-waterlopen

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 1 juli 2015

Samenvatting:

Vectorieel bestand met de assen van bevaarbare waterlopen (waterwegen), onbevaarbare-geklasseerde en een aantal niet-geklasseerde waterlopen. Onderdeel van de Vlaamse Hydrografische Atlas. Dit bestand wordt bijgehouden in een samenwerkingsverband van de Vlaamse provincies en Vlaams-gewestelijke instellingen, waarbij de Afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM als centrale beheerder optreedt. Alle wijzigingen in waterlopen worden gecentraliseerd en in de beheersomgeving opgenomen.

Behoort tot serie: Vlaamse Hydrografische Atlas - waterlopen Datasetserie

geografie, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, afwatering, bekkennummer, bevaarbare, bronmateriaal, captatiezone, delta, estuarium, meer, monding, onbevaarbare waterloop, oppervlaktewater, oppervlaktewater-afstromingsnetwerk, rivier, riviermond, samenvloeiing, stroom, stroomgebied, stroomopwaarts, vha, vha waterloop, vha-bekken, vha-waterloopsegment, vha-zone, Vlaamse hydrografische atlas - waterlopen, waterloopbeheerder, watertoets, waterweg, zee, zonenummer

  • ISO-categorie: Binnenwater

  • Status: Historisch archief
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-07-2015
  • Einddatum: 31-08-2015