Watervlakken - versie 1.0 Dataset

Alternatieve titel: Watervlakken versie 1.0: polygonenkaart van stilstaand water in Vlaanderen

Dataset gecreëerd op:
Versie dataset: versie 1.0

Samenvatting:

Watervlakken versie 1.0 is een nieuw gegeorefereerd digitaal bestand van stilstaande oppervlaktewateren in Vlaanderen. Het bestand, opgebouwd door combinatie van bestaande topografische kaartlagen, orthofotobeelden en het digitaal terreinmodel Vlaanderen versie II, omvat 86.026 polygonen met een grootte tussen 1,45 m2 en 2,4 km2 en kan beschouwd worden als de meest volledige weergave van stilstaande wateren die momenteel voor het Vlaamse grondgebied beschikbaar is. In die zin kan het gebruikt worden voor een breed scala aan toepassingen in onderzoek, beleidsvoorbereiding en -uitvoering waarbij de verspreiding en kenmerken van stilstaande wateren een rol spelen. ‘Watervlakken’ verschaft tevens een unieke referentie voor het verdere gegevensbeheer betreffende dergelijke waterlichamen.

Regionaal, Hydrografie, binnenwater, Vlaams Gewest, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, INBO, poel, vijver, waterreservoir, stilstaand water, plas, wateroppervlak, ven

 • INSPIRE-thema: Hydrografie
 • ISO-categorie: Binnenwater

 • Status: Compleet
 • Taal: Nederlands
 • Toepassingsschaal: 1 : 3 000
 • Grondresolutie: 0 m
 • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
 • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

 • Temporele begrenzing:
 • Begindatum: 01-11-2017
 • Einddatum: 01-03-2019