Bestaand landgebruik Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Vectorieel bestand van gebieden zoals bedoeld in het INSPIRE thema 'Landgebruik - Bestaand landgebruik'. De elementen zijn afkomstig uit de 'Bedrijventerreinpercelen'.

Regionaal, Landgebruik, Vlaanderen, Lijst M&R INSPIRE, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, bedrijven, bedrijventerrein, economie, ondernemen, bedrijventerreinperceel

  • INSPIRE-thema: Landgebruik
  • ISO-categorie: Economie

  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 3.2.1
  • Referentiesysteem: ETRS89

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-02-2019