Gebieden met recht van voorkoop, Waterwegen en Zeekanaal, toestand 23/11/2017 Dataset

Alternatieve titel: Rvvwenz

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 23/11/2017

Samenvatting:

Overzicht van de gebieden waarbinnen, in uitvoering van Art. 28bis van het decreet van 4 mei 1994 betreffende het publiekrechterlijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 juli 1994), door Waterwegen en Zeekanaal NV een voorkooprecht kan of kon uitgeoefend worden. Mocht u inhoudelijke vragen hebben, dan kan u hiervoor terecht bij Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling COM, tel: 03 860 62 47.

Regionaal, Kadastrale percelen, geografie, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Kosteloos, Herbruikbaar, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, gebied met recht van voorkoop, rvv, voorkoopgebied, voorkooprecht, Waterwegen en Zeekanaal

  • INSPIRE-thema: Kadastrale percelen
  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 24-09-2012
  • Einddatum: 23-11-2017