Bosleeftijd, Opname 1771-2001 Dataset

Alternatieve titel: Boshistoriek

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Opname 1771 - 2001

Samenvatting:

De bosleeftijdskaart (1771 - 2001) combineert de gegevens van volgende 4 kaarten:1. De Ferrariskaarten (opgemaakt tussen 1771 en 1778)2. De kaarten van Vandermaelen (opgemaakt tussen 1846 en 1854)3. De 3de editie van topografische kaarten op 1:20.000 (het merendeel werd opgemaakt tussen 1910 en 1940)4. De actuele bebossing volgens de boskartering, versie 2001.Op deze 4 kaarten werd enkel het onderscheid gemaakt tussen bos en niet-bos. De bosleeftijdskaart wordt optimaal gebruikt op schaal 1/50.000. De kaart is geschikt voor landschapsstudies, ecosysteemvisies e.d. maar minder voor detailstudies (beheersplannen, MER's, ... ). Ze kan in dergelijke gevallen wel een eerste indruk geven van de boshistoriek, maar het is sterk aan te bevelen om zoveel mogelijk historisch kaartmateriaal te bekijken om aan de beperkingen van de bosleeftijdskaart, nl. de geografische onnauwkeurigheid en het beperkt aantal bronnen, te verhelpen.

Regionaal, geografie, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, natuurbehoud, boskartering, bosbouw, wildbeheer, natuurontwikkeling, bebossing, bosleeftijdskaart, Ferrariskaart, Vandermaelen, landschapsstudie, ecosysteemvisie, boshistoriek, bosleeftijdsklasse, historisch bos

  • ISO-categorie: biota

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 50 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-1771
  • Einddatum: 01-01-2001