Actuele no regret zones (PFAS) Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

De kaart geeft de afgebakende zones weer waar actuele no regret-maatregelen gelden. AZG gaf op19/06/2021 het advies aan de lokale besturen om op en rond alle geïnventariseerde zones preventieve maatregelen af te kondigen. Naarmate de onderzoeken vorderen en analyseresultaten beschikbaar komen worden deze maatregelen aangepast of verstrengd: er worden bijgevolg “locatie specifieke maatregelen” voorgesteld. Indien screening of verkennend bodemonderzoek heeft geleid tot de conclusie dat er geen PFAS risico uitgaat van de geïnventariseerde bron dan worden deze preventieve maatregelen opgeheven. Meer info m.b.t. PFAS: https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling

Menselijke gezondheid en veiligheid, Regionaal, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, ondergrond, bevordering van de (volks)gezondheid, DOV, Vlaanderen, Ondergrond, Databank Ondergrond Vlaanderen, AZG, no regret-maatregelen, PFAS, PFOS

  • INSPIRE-thema: Menselijke gezondheid en veiligheid
  • ISO-categorie: Gezonheid

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Bestandsformaat: GML 3.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)