Gebieden met recht van voorkoop, Zeehavenbedrijven en Linkerscheldeoevergebied Dataset

Alternatieve titel: RvvHavenGb

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Overzicht van door de Vlaamse Regering vastgestelde gebieden waarbinnen in uitvoering van Art. 12 van het havendecreet (Decreet houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, 2 maart 1999, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 april 1999) ofwel door een zeehavenbedrijf, ofwel door de Maatschappij Linkerscheldeoever een voorkooprecht kan uitgeoefend worden, op een bepaald moment. Deze dataset is voorlopig nog in opbouw.

geografie, hevendecreet, zeehaven, gemeentelijk havenbedrijf, havenbestuur, voorkooprecht, rvv, recht van voorkoop, voorkoopgebied, gebied met recht van voorkoop

  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Status: In ontwikkeling
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 19-06-1978
  • Einddatum: 11-03-2014