Stedelijk groen Vlaanderen, opname 2002-2003 Dataset

Alternatieve titel: Stg

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Opname 2002-2003

Samenvatting:

In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Cel Groenbeleid, voerde het Agentschap voor Geografische Informatie (AGIV) een classificatie uit van de IKONOS beelden (2002-2003) om er bruikbare informatie voor het stedelijk groenbeleid uit te distilleren. Met relatief een hoge nauwkeurigheden (90%) bleek het mogelijk om over gans Vlaanderen de vegetatie in kaart te brengen. Het onderscheid tussen “landbouw groen” en “stedelijk groen” werd gemaakt aan de hand van de Landbouwpercelenkaarten van 2002 en 2003. Binnen de vegetatie werd nog een bijkomend onderscheid gemaakt tussen “gras” en “begroeiing” (nauwkeurigheid 70%-85%).

geografie, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, ANTWERPEN, KAARTBLAD, BANDEN, BAND, BEDEKKING, KLEUR, BEELDEN, BRUSSEL, SATELLIETBEELDEN, GRIJSWAARDEN, MULTISPECTRAAL, GEOGRAPHIC INFORMATION MANAGEMENT NV, GIM, INFRASTRUCTUUR, RGB-WAARDEN, FOTO, FOTO'S, GROEISEIZOEN, BLAUW, ZHR, SATELLIETBEELDBEDEKKING, IKONOS, SATELLIET, BEELDLAAG, PANCHROMATISCH, KLEURINFORMATIE, BEELDMATERIAAL, E-GOVERNMENT, GEOGRAPHIC, KLEURENINFRAROOD, RGB-BEELD, BANDBREEDTE, AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN, IKONOS SATELLIETBEELDEN, OPNAME 2002-2003 (AGIV-PR, IKONOS-SATELLIETBEELDEN, IKONOS-BEELDEN, EUSI, KLEURENCOMPOSIET, DEMONSTRATIEPROJECT, COMPOSIETEN, KLEURENCOMPOSIETEN, EUROPEAN SPACE IMAGING GMBH, NIR, TRUE COLOR, FALSE COLOR, STEDELIJK GROEN

  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 25 000
  • Bestandsformaat: GeoTIFF 1.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 15-05-2002
  • Einddatum: 15-09-2003