G3Dv2_ 0406, voorkomen van basis Fm Maisieres Fm Esplechin Fm Vert Galand Fm Bernissart Dataset

Alternatieve titel: Geologisch 3D model Vlaamse Ondergrond versie2- voorkomensgrens van de basis van de Fm Maisieres Fm Esplechin Fm Vert Galand Fm Bernissart

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

De voorkomensgrens van de basis van de Fm Maisieres Fm Esplechin Fm Vert Galand Fm Bernissart geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

Behoort tot serie: G3Dv2_voorkomensgrenzen Datasetserie

Geologie, Regionaal, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, ondergrond, DOV, Vlaanderen, Ondergrond, Databank Ondergrond Vlaanderen, Departement Omgeving, G3Dv2, Afzettingen

  • INSPIRE-thema: Geologie
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 50 000
  • Bestandsformaat: GML 3.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)