Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen, 1 mei 2016 Dataset

Alternatieve titel: VHA-waterlopen

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 1 mei 2016

Samenvatting:

Vectorieel bestand met de assen van bevaarbare waterlopen (waterwegen), onbevaarbare-geklasseerde en een aantal niet-geklasseerde waterlopen. Onderdeel van de Vlaamse Hydrografische Atlas. Dit bestand wordt bijgehouden in een samenwerkingsverband van de Vlaamse provincies en Vlaams-gewestelijke instellingen, waarbij de Afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM als centrale beheerder optreedt. Alle wijzigingen in waterlopen worden gecentraliseerd en in de beheersomgeving opgenomen.

Behoort tot serie: Vlaamse Hydrografische Atlas - waterlopen Datasetserie

geografie, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, MVG, AMINAL, OPPERVLAKTEWATER, WATERLOPEN, WATERWEGEN, ZEE, VMM, WATERWEG, ZONENUMMER, RIVIEREN, BEVAARBARE, VHA, WATERLOOPSEGMENT, MONDING, BEKKENNUMMER, STROOMGEBIED, MVG - DEPARTEMENT LIN - AMINAL - AFDELING WATER, AGIV-PRODUCT, BEVAARBARE WATERLOPEN, ONBEVAARBARE WATERLOPEN, MEREN, VHA WATERLOPEN, VHA-ZONES, VLAAMSE HYDROGRAFISCHE ATLAS - WATERLOPEN, TOESTAN, VHA-WATERLOOP, VHA-WATERLOOPSEGMENTEN, STROOMOPWAARTS, VHA-WATERLOPENNETWERK, SAMENVLOEIINGEN, OPPERVLAKTEWATER-AFSTROMINGSNETWERK, WATERLOOPBEHEERDER, BRONMATERIAAL, VHA-BEKKEN, VHAS, STROMEN, RIVIERMOND, ESTUARIUM, DELTA, VHA-WATERLOOPSEGMENT, CAPTATIEZONE, AFWATERING, VHAG, CATC, HYDROGRAFISCHE ATLAS, WATERTOETS, RAADPLEEGDIENST, WMS, WEB MAP SERVICE (WMS)

  • ISO-categorie: Binnenwater

  • Status: Historisch archief
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-05-2016
  • Einddatum: 30-06-2016