G3Dv2_boringen Datasetserie

Alternatieve titel: Geologisch 3D model Vlaamse Ondergrond versie2- boringen

Datasetserie gepubliceerd op:

Samenvatting:

Dit zijn de kaarten met de waarnemingen door de basis van de verschillende pakketten, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De shapefiles bevatten per eenheid en per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

Behoort tot serie: G3Dv2 Datasetserie

Deze serie bevat:

Geologie, Regionaal, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, Vlaamse Open data, Kosteloos, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, DOV, Grid, Raster, Boringen, Lithosfeer, Afzettingen, Model

  • INSPIRE-thema: Geologie
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 50 000
  • Bestandsformaat: shape-file puntenkaarten per eenheid
  • Referentiesysteem: EPSG:Belge_Lambert_1972 (31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-04-2004
  • Einddatum: 01-08-2011