Ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet, 21/12/2021 Dataset

Alternatieve titel: RVKUKW

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 21/12/2021

Samenvatting:

Een gebied waarbinnen een ruilverkavelingsproject wordt onderzocht, wordt uitgevoerd of werd uitgevoerd, krachtens de wetten op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet van 25 juni 1956 (B.S. 9-10/7/1956) en 22 juli 1970 (B.S. 04/09/1970).

geografie, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, blokgrens, kavelplan, landeigendom, ruilverkavelingsproject, ruilverkaveling, sectie

  • ISO-categorie: Landbouw en Veeteelt

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 17-10-2017