Stedenbouwkundig aangevraagde windturbines Dataset

Alternatieve titel: Stedenbouwkundig aangevraagde windturbines

Dataset gecreëerd op:

Samenvatting:

Puntvormige aanduiding van de inplanting van windturbines. Het gaat enkel om de stedenbouwkundig aangevraagde turbines met een onderscheid in status tussen vergunde aanvragen, geweigerde aanvragen en aanvragen waarvoor nog geen uitspraak is gedaan. Het is mogelijk dat de vergunde turbines nog niet gebouwd zijn. Het woord ‘Stedenbouwkundig’ slaat op de stedenbouwkundige vergunning die bestond vóór de omgevingsvergunning (aangevraagd voor 23/02/2017). Deze dataset wordt maandelijkse geactualiseerd.

Regionaal, Energiebronnen, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Metadata GDI-Vl-conform, WINDTURBINES, WIND, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Energiebronnen
  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: Shapefile
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72