Tewerkstellingsdichtheid per ha - Vlaanderen - Toestand 2013 Dataset

Alternatieve titel: Tewerkstellingsdichtheid per ha - Vlaanderen - Toestand 2013

Dataset gecreëerd op:

Samenvatting:

Voor de berekening van deze indicator werd de tewerkstelling eerst apart in kaart gebracht voor zowel loontrekkenden als voor de zelfstandigen. Dit resulteerde in 3 kaarten: het aantal loontrekkenden per hectare, het aantal zelfstandigen per ha, en ten slotte de totale tewerkstelling per ha (loontrekkenden + zelfstandigen). De berekening van deze 3 kaarten gebeurde op een resolutie van 10x10m. De resulterende kaart op 10m resolutie werd vervolgens herschaald naar een 1ha resolutie door alle 10x10m rastercellen binnen iedere rastercel van 1ha te sommeren. Voor meer details over de berekening van deze indicator, bijvoorbeeld de beschrijving van de procedure die werd gevolgd voor het bepalen van het aantal loontrekkenden en het aantal zelfstandigen per ha, wordt verwezen naar het rapport ‘indicatoren ruimtelijk rendement’ dat terug te vinden is onder: https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/Onderzoek/Studies/articleType/ArticleView/articleId/9077

Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, MercatorNet, ruimtemonitor, ruimterapport, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Taal: Nederlands
  • Grondresolutie: 100 m
  • Bestandsformaat: GeoTiff 1.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)