VLOPS kaarten NH3 - NHx droge depositiesnelheid (VLOPS17, Meteo 2012, Emissies 2012) Dataset

Alternatieve titel: VLOPS kaarten NH3 - NHx droge depositiesnelheid (VLOPS17, Meteo 2012, Emissies 2012)

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: VLOPS17-1.0

Samenvatting:

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde droge depositiesnelheid van NHx (in cm/s) in 2012 voor gans Vlaanderen op 1x1 kmĀ². Deze kaart werd afgeleid uit de VLOPS-kaarten voor 2012 van de NH3 concentratie en de droge depositie van NHx. Die kaarten werden berekend met VLOPS17 (gebaseerd op OPS4.5.1), de emissiecijfers voor NH3 in 2012 en de meteorologische gegevens van 2012.

Menselijke gezondheid en veiligheid, lucht, Herbruikbaar, Kosteloos, ammoniak, VLOPS, stikstofdepositie, droge depositie, depositiesnelheid, NHx, NH3, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Menselijke gezondheid en veiligheid
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Grondresolutie: 1000 m
  • Bestandsformaat: GeoTiff 1.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)