Rioolinventaris Vlaanderen, 08/11/2021 Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 08 oktober 2021

Samenvatting:

De rioolinventaris is een extract uit de productiedatabank van de Vlaamse Milieumaatschappij als onderdeel van het Afvalwater Informatiesysteem (AWIS). Het bevat geselecteerde informatie over het netwerk van rioleringen.

Regionaal, Nutsdiensten en overheidsdiensten, afvalwater, invloed op het milieu, investering voor de beheersing van milieuverontreiniging, invloed van huishoudens op het milieu, waterzuiveringsinstallatie, afvalwaterzuivering, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata INSPIRE-conform, afwatering, afvoer, milieuverontreiniging, waterkwaliteit, riolering, saneringsinfrastructuur, afvalwaterinformatiesysteem, inlaat, overnamepunt, overstort, pomp, reservoir, uitlaat, waterzuiveringsstation, rioleringsnetwerk, aansluiting, waterverontreiniging, waterzuivering

  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 08-11-2021