Orthobeeldvorming - OMZ Dataset

Alternatieve titel: Luchtfoto Vlaanderen, zomer 2018

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 2018

Samenvatting:

Dit product is de mozaïek van de zomerluchtopnamen 2018 (17 juni tot en met 1 juli 2018) zoals bedoeld in het INSPIRE thema Orthobeeldvorming. De orthofotomozaïek is beschikbaar onder de vorm van een echte kleurencomposiet (RGB), een kleur-infraroodcomposiet (CIR) en een panchromatisch beeld (PAN).

Regionaal, Orthobeeldvorming, geografie, luchtfotografie, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, ORTHOFOTO, VLAAMSE GEWEST, ORTHOFOTO'S, KLEURENORTHOFOTO'S, KLEURENORTHO'S, AGIV-PRODUCT, ORTHO'S, DIGITALE ORTHOFOTO'S, ORTHOFOTOBEDEKKING, LUCHTOPNAMEN, ORTHOFOTOPRODUCTIE, ORTHOFOTOPLANS, ORTHO, KLEURENORTHOFOTOMOZAÏEK, ORTHOFOTOMOZAÏEK

  • INSPIRE-thema: Orthobeeldvorming
  • ISO-categorie: Referentiemateriaal Aardbedekking

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Grondresolutie: 0.40 m
  • Bestandsformaat: JPEG2000
  • Referentiesysteem: ETRS89

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 27-06-2018
  • Einddatum: 19-07-2018