Grenzen van Polders, toestand 1/06/2021 Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 1/06/2021

Samenvatting:

Ambtsgebied van Polderbesturen met de bijhorende administratieve informatie. Een polder is een openbaar bestuur met als opdracht in haar ambtsgebied een gunstige waterhuishouding tot stand te brengen voor de landbouw en de algemene volksgezondheid, rekening houdende met de beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid en het uitvoeren van het deelbekkenbeheerplan.

geografie, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, administratieve grens, polderbestuur, afgrenzing van polder, dijkgraaf, ontvanger-griffier, grens van polder, Vlaamse hydrografische atlas, polderbelasting, waterhuishouding, polderwet, algemene vergadering, administratieve eenheid, grens, polder

  • ISO-categorie: Grenzen

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-06-2021