INSPIRE - Annex III - Production and industrial facilities - PF.ProductionSite - Seveso - Departement Omgeving Dataset

Alternatieve titel: Seveso geharmoniseerd volgens INSPIRE

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

INSPIRE - Annex III - Production and industrial facilities - PF.ProductionSite - Seveso - Departement Omgeving: De kaart biedt een overzicht van de locaties van de verschillende Seveso-inrichtingen in Vlaanderen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hogedrempel- en lagedrempelinrichtingen.

Faciliteiten voor productie en industrie, industrie, Regionaal, Vlaamse Open data, Lijst M&R INSPIRE, Herbruikbaar, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata GDI-Vl-conform, Kosteloos, Metadata INSPIRE-conform, Seveso, Seveso-inrichtingen, Sevesobedrijven, lagedrempelinrichtingen, hogedrempelinrichtingen, lagedrempelbedrijven, hogedrempelbedrijven, Richtlijn 2010/75/EU

  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: GML application schema v3.2.1
  • Referentiesysteem: MercatorNet:geonetwork.thesaurus.external.theme.gemet