Vrij toegankelijke zones en speelzones in bossen en natuurdomeinen Dataset

Alternatieve titel: Vrij toegankelijke zones en speelzones in bossen en natuurdomeinen

Dataset gewijzigd op:
Versie dataset: Versie 2015

Samenvatting:

De dataset 'Toegankelijke zones en speelzones in bossen en natuurgebieden' geeft een overzicht van alle officiƫle speelzones, vrij toegankelijke zones en de zones die vrij toegankelijk zijn in kader van het principe van de omgekeerde toegankelijkheid.? De laag vervangt de vroegere datalaag 'Speelzones, ?zomerspeelzones en vrij toegankelijke zones in bossen en natuurdomeinen'. Ze bevat naast permanente speelzones, zomerspeelzones (enkel toegankelijk in juli en augustus) en vrij toegankelijke zones ook de zones die vrij toegankelijk zijn in het kader van de omgekeerde toegankelijkheid. Die laatste is van toepassing op de domeinen in beheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos waarvoor geen toegankelijkheidsregeling is opgemaakt en die niet in verweer zijn gesteld door de regiobeheerder.

Regionaal, Landgebruik, geografie, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, BOSSEN, BOSGEBIEDEN, SPEELBOSSEN, SPEELZONES IN BOSSEN, SPEELWEIDEN, BOSBEHEERSPLANNEN, EIGENDOMSTYPE, AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, SPEELZONES IN NATUURRESERVATEN, SPEELZONES, SPEELZONES IN BOSSEN EN/OF NATUURRESERVATEN, SPEELZONE, ZOMERSPEELZONES, VRIJ TOEGANKELIJKE ZONES, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Landgebruik
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 25 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 06-12-2016
  • Einddatum: 31-12-2099