Strategische geluidsbelastingkaart - 2011 - Belangrijke luchthavens - Lden - contouren Dataset

Dataset gecreƫerd op:
Versie dataset: 2011

Samenvatting:

Strategische geluidsbelastingkaart van belangrijke luchthavens. Het referentiejaar van deze data is 2011. Op de geluidskaart wordt de jaargemiddelde geluidsimmissie rond de luchthavens van Brussels Airport, Oostende-Brugge, Antwerpen-Deurne en Kortrijk-Wevelgem aangegeven. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lden. Het Lden-niveau is een gewogen jaargemiddeld geluidsdrukniveau over het etmaal waarbij de avond- en nachtniveaus relatief gezien zwaarder doorwegen, wat overeenkomt met de vaststelling dat geluidsoverlast 's avonds en 's nachts doorgaans als hinderlijker wordt ervaren. Uit Europees onderzoek blijkt dan ook dat een Lden een relatief goede voorspeller is van de mate waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden. Deze geluidsbelastingkaart wordt 5-jaarlijks geactualiseerd.

Regionaal, Menselijke gezondheid en veiligheid, geluidshinder, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata GDI-Vl-conform, Major airports noise exposure delineation day-evening-night (Noise Directive), LUCHTHAVEN, GELUIDSCONTOUREN, GELUIDSHINDER, VLIEGTUIGGELUID, GELUID, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Menselijke gezondheid en veiligheid
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 20 000
  • Bestandsformaat: Shapefile ESRI White Paper July 1998
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72