DSI - Register Plancompensaties Dataset

Alternatieve titel: DSI - Register Plancompensaties

Dataset gecreëerd op:

Samenvatting:

Het register plancompensaties geeft een overzicht van gebieden waar een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot planbaten, planschade, kapitaalschade of gebruikersschade. Een nieuw plan dat een grond een nieuwe of aangepaste bestemming geeft, kan de waarde van die grond beïnvloeden. Planschade, kapitaalschade en gebruikersschade zijn financiële regelingen waarbij de overheid de waardevermindering van gronden als gevolg van een planwijziging vergoedt. Bij de planbatenregeling betaalt de burger een belasting op de meerwaarde die gronden krijgen door een planwijziging. Het register heeft slechts een informatieve en indicatieve betekenis.

Regionaal, Landgebruik, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Vlaams Gewest, DSI, stedenbouwkundige informatie, register plancompensaties, rpc, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Landgebruik
  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Status: In ontwikkeling
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72