Natuurinrichtingsprojecten, 13/09/2018 Dataset

Alternatieve titel: NIR

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 13/09/2018

Samenvatting:

De gebieden in Vlaanderen, waarbinnen natuurinrichtingsprojecten, conform het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, zijn ingesteld (of zijn ingesteld geweest). Binnen deze gebieden is (of was) gedurende een bepaalde periode een recht van voorkoop van toepassing.

Regionaal, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, geografie, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, gebied met recht van voorkoop, natuurbehoud, natuurinrichting, natuurinrichtingsproject, natuurlijk milieu, recht van voorkoop, voorkoopgebied, voorkooprecht

  • INSPIRE-thema: Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
  • ISO-categorie: biota

  • Status: Historisch archief
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2, Shapefile
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 09-02-2010