INSPIRE - Annex I - PS.ProtectedSite - Aanduidingsobjecten - Agentschap Onroerend Erfgoed Dataset

Alternatieve titel: Aanduidingsobjecten geharmoniseerd volgens INSPIRE

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

INSPIRE - Annex I - PS.ProtectedSite - Aanduidingsobjecten - Agentschap Onroerend Erfgoed: De aanduidingsobjecten laag van het Agentschap Onroerend Erfgoed is een verzamel laag van alle beschermde en vastgestelde erfgoed lagen. Hierin zitten erfgoed objecten waar juridische rechtsgevolgen aan gekoppeld zijn, zij het een bescherming of een vaststelling.

Beschermde gebieden, beheer, beschermd gebied, inventarisatie, cultureel erfgoed, Regionaal, Herbruikbaar, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, Vlaamse Open data, Lijst M&R INSPIRE, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, beschermd, vastgesteld, inventaris, erfgoed

  • INSPIRE-thema: Beschermde gebieden
  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML application schema v3.2.1
  • Referentiesysteem: MercatorNet-be:geonetwork.thesaurus.external.theme.inspire-theme