Groenkaart Vlaanderen 2018 Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Deze groenkaart is een raster (1m resolutie) van segmentatieclassificatie van de zomervlucht orthofoto’s in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV - EODaS) voerde hiervoor een segmentatieclassificatie uit van de middenschalige zomervlucht orthofoto’s om een kaart aan te maken met de klassen “Niet groen”, “Landbouw”, “Laag Groen” (minder dan 3m) en “Hoog Groen” (meer dan 3m). Op basis van de Landbouwgebruikspercelenkaart 2018 (Departement Landbouw en Visserij) zijn “Laag Groen” en “Niet Groen” geclassificeerd als “Landbouw”. Dit betekent dat bvb. bomen in landbouwgebied als “Hoog Groen” geclassificeerd zijn.

Regionaal, Landgebruik, geografie, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, stedelijk groen, landbouwgebruiksperceel, boswijzer, landbouw

  • INSPIRE-thema: Landgebruik
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: TIFF
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 17-09-2018
  • Einddatum: 19-07-2018