Hoogte - DSM Dataset

Alternatieve titel: Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DSM, raster, 1 m, harmonisatie

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 2014.01

Samenvatting:

Digitaal oppervlaktemodel (DSM, 'digital surface model') van het maaiveld inclusief objecten in rasterformaat met een grondresolutie van 1 meter zoals bedoeld in het INSPIRE thema Hoogte. Dit DSM werd afgeleid van LiDAR-hoogtegegevens die in het kader van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II (DHMV II) werden ingewonnen.Dit product wordt aangevuld met een object 'vliegdagcontour DHMV' dat voor ieder deel van het DSM de precieze opnamedata weergeeft.Het product wordt ingewonnen over de periode 2013-2015 en wordt gradueel vrijgegeven.

Regionaal, Hoogte, geografie, hoogte, Vlaamse Open data, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, DSM, DIGITAAL OPPERVLAKTEMODEL, Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DHMV II, DHM

  • INSPIRE-thema: Hoogte
  • ISO-categorie: Hoogte

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Grondresolutie: 1 m
  • Bestandsformaat: GeoTIFF 6.0
  • Referentiesysteem: ETRS89

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 20-02-2013
  • Einddatum: 20-04-2015