Verweving wonen/werken per ha ruimtebeslag - Vlaanderen - toestand 2013 Dataset

Alternatieve titel: Verweving wonen/werken per ha ruimtebeslag - Vlaanderen - toestand 2013

Dataset gecreëerd op:

Samenvatting:

Deze indicator is het gevolg van een kruising tussen 2 andere indicatoren die een deelaspect van ruimtelijk rendement weergeven. De inwonerdichtheid per ha ruimtebeslag en de tewerkstellingsdichtheid per ha ruimtebeslag werden eerst opgedeeld in 3 categorieën op basis van kwantielen. Dit zijn 3 categorieën met gelijke oppervlaktes, waarbij de rastercellen zonder inwoners en/of werknemers buiten beschouwing worden gelaten. Voor de berekening van de kwantielen worden alleen de gegevens binnen Vlaanderen in beschouwing genomen (inwonersdichtheid en tewerkstellingsdichtheid binnen het Brussel Hoofdstedelijk Gewest worden niet in rekening gebracht). De berekende kwantielen zijn als volgt: •Inwonersdichtheid per ha ruimtebeslag:•Geen inwoners •Lage dichtheid: < 4,5 inw/ha ruimtebeslag •Gemiddelde dichtheid: 4,5 – 15,5 inw/ha ruimtebeslag •Hoge dichtheid: > 15,5 inw/ha ruimtebeslag •Tewerkstellingsdichtheid per ha ruimtebeslag: •Geen werknemers •Lage dichtheid: < 0,75 werknemers/ha ruimtebeslag •Gemiddelde dichtheid: 0,75 – 2,5 werknemers/ha ruimtebeslag •Hoge dichtheid: > 2,5 werknemers/ha ruimtebeslag Vervolgens werden beide categorische kaarten met elkaar gekruist, zodat een kaart met 16 categorieën werd bekomen. Voor meer details over deze indicator wordt verwezen naar het rapport ‘indicatoren ruimtelijk rendement’ dat terug te vinden is onder: https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/Onderzoek/Studies/articleType/ArticleView/articleId/9077

Regionaal, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, MercatorNet, ruimtemonitor, ruimterapport, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Referentiemateriaal Aardbedekking

  • Taal: Nederlands
  • Grondresolutie: 100 m
  • Bestandsformaat: GeoTiff 1.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72