Bouguer graviteit Dataset

Dataset gecreëerd op:

Samenvatting:

De analyse van gravimetrische data in het kader van onderzoek naar het Brabant Massief werd uitgevoerd in 2004 door de British Geological Survey in samenwerking met GF Consult bvba en de Belgische Geologische Dienst onder toezicht van GF Consult. De studie werd uitgevoerd in opdracht van de Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE), Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (VLA04-3.1). De studie werd geïntegreerd in de eerder uitgevoerde studie met betrekking tot de aëromagnetische data van het Brabant Massief. Op deze kaart is de Bouguer gravimetrische anomalie te zien (weergegeven in mGal). Om de Bouguer anomalie te berekenen werd een reductie densiteit gebruikt van 2100 kg/m³. De kleuren op de kaart variëren van donkerblauw (- 31.7 mGal) over diep groen (0.0 mGal) tot rood (17.2 mGal). In de kaartlaag van de individuele datapunten kunnen exacte waarden bevraagd worden.

Geologie, ondergrond, geofysica, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, DOV, Vlaanderen, Ondergrond, Databank Ondergrond Vlaanderen, Departement Omgeving, gravimetrie

  • INSPIRE-thema: Geologie
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Grondresolutie: 50.00 meter
  • Bestandsformaat: GeoTIFF 1.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)