Potentiële bodemerosiekaart per perceel Datasetserie

Datasetserie gepubliceerd op:

Samenvatting:

De metadataset 'Potentiële bodemerosiekaart per perceel' omvat de sinds 2013 jaarlijks aangemaakte potentiële bodemerosiekaarten per perceel. Deze kaarten geven aan de hand van een klasse-indeling de totale potentiële erosie van een bepaald landbouwperceel weer. Details per kaart per jaar worden in de respectieve metadata vermeld.

Gebieden met natuurrisico's, erosie, bodemerosie, watererosie, landbouw, Vlaams Gewest, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, Vlaamse Open data, Kosteloos, DOV, Vlaanderen, ondergrond

  • INSPIRE-thema: Gebieden met natuurrisico's
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 150 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2, Shapefile ESRI White Paper - July 1998
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2013
  • Einddatum: 31-12-2016