Aantal aansluitingspunten op het energienet (2012) Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Referentiejaar 2012

Samenvatting:

De 'Warmtekaart Vlaanderen' werd in opdracht van het Vlaams Energie Agentschap opgesteld ter uitvoering van de EU-Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiƫntie. De voornaamste producten zijn kaarten met warmtevraag en warmte-aanbod voor de huidige situatie (2012) en een kaart met kansrijke gebieden voor warmterecuperatie en warmtenetten in de toekomst, en dit beiden voor het grondgebied Vlaanderen. De studie werd uitgevoerd door VITO in samenwerking met de distributienetbeheerders Eandis en Infrax. Het bijhorende rapport kan u hier raadplegen: www.energiesparen.be/warmtekaart . -- Titel: Aantal aansluitingspunten (2012) Naam kaartlaag:er_aanslptn_1200m_2012 Omschrijving: De kaart geeft het totaal aantal aansluitingspunten weer van residentieel, tertiair, landbouw en kleine industrie, per gridcel van 1200 x 1200 m. De gegevens zijn afkomstig van Eandis en Infrax. Voor de gemeente Voeren werd het aantal aansluitingspunten ingeschat (op basis van Vlaamse kengetallen). Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het rapport.

Regionaal, Energiebronnen, energiegebruik, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, warmteatlas, warmtekaart, restwarmte, warmtevraag, koudevraag, VEA, VITO, energie, warmte, warmtenet, Eandis, Infrax, elektriciteit, OpenbareMetadata

 • INSPIRE-thema: Energiebronnen
 • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

 • Status: Compleet
 • Taal: Nederlands
 • Toepassingsschaal: 1 : 100 000
 • Grondresolutie: 1200 m
 • Bestandsformaat: GML 2.1.2
 • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

 • Temporele begrenzing:
 • Begindatum: 01-01-2012
 • Einddatum: 31-12-2012