Omgevingsloket - Kleinhandel Dataset

Alternatieve titel: Omgevingsloket - Kleinhandel

Dataset gecreëerd op:

Samenvatting:

Deze datalaag bevat alle aanvragen voor omgevingsvergunningen met betrekking tot het uitvoeren en uitbreiden van kleinhandelsactiviteiten uit het Omgevingsloket.

Regionaal, Landgebruik, Kosteloos, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Vlaams Gewest, Omgevingsloket, kleinhandel, kleinhandelsbedrijf, handelsgeheel, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Landgebruik
  • ISO-categorie: Referentiemateriaal Aardbedekking

  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72