Omgevingsloket - Kleinhandel Dataset

Alternatieve titel: Omgevingsloket - Kleinhandel

Dataset gecreëerd op:

Samenvatting:

Deze datalaag bevat alle aanvragen voor omgevingsvergunningen met betrekking tot het uitvoeren en uitbreiden van kleinhandelsactiviteiten uit het Omgevingsloket.

Kosteloos, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Omgevingsloket, kleinhandel, kleinhandelsbedrijf, handelsgeheel, OpenbareMetadata, Vlaams Gewest, Regionaal

  • ISO-categorie: Referentiemateriaal Aardbedekking

  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: MercatorNet-be:Belge 1972 / Belgian Lambert 72