Speelzones, zomerspeelzones en vrij toegankelijke zones in bossen en natuurdomeinen Dataset

Alternatieve titel: Speelzones, zomerspeelzones en vrij toegankelijke zones in bossen en natuurdomeinen

Dataset gewijzigd op:
Versie dataset: Versie

Samenvatting:

De dataset speelzones in bossen en natuurreservaten geeft een overzicht van alle officiƫle speelzones en vrij toegankelijke zones in de bossen en natuurreservaten in Vlaanderen. De opmaak van deze dataset kadert in het Charter voor Jeugd, Natuur en Bos dat op 29 augustus 2008 werd afgesloten tussen de ministers bevoegd voor natuur en voor jeugd enderzijds en diverse vertegenwoordigers uit de jeugdsector en de natuursector anderzijds. Momenteel gebeurt de actualisatie jaarlijks door het Agentschap voor Natuur en Bos. De speelzones in bossen worden gesitueerd in het Vlaamse bosareaal door gebruik te maken van de door het ANB beheerde bossen. Daarnaast worden ook de officiƫle speelzones in natuurreservaten opgenomen in de datalaag.

Landgebruik, geografie, Kosteloos, Herbruikbaar, Vlaamse Open data, BOSSEN, BOSGEBIEDEN, SPEELBOSSEN, SPEELZONES IN BOSSEN, SPEELWEIDEN, BOSBEHEERSPLANNEN, EIGENDOMSTYPE, AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, SPEELZONES IN NATUURRESERVATEN, SPEELZONES, SPEELZONES IN BOSSEN EN/OF NATUURRESERVATEN, SPEELZONE, ZOMERSPEELZONES, VRIJ TOEGANKELIJKE ZONES, OpenbareMetadata

 • INSPIRE-thema: Landgebruik
 • ISO-categorie: Natuur en milieu

 • Status: Compleet
 • Taal: Nederlands
 • Toepassingsschaal: 1 : 25 000
 • Grondresolutie: 0 m
 • Bestandsformaat: GML 2.1.2
 • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

 • Temporele begrenzing:
 • Begindatum: 30-06-2015
 • Einddatum: 30-06-2016