G3Dv2_ 0316, voorkomen van basis Fm van Heers Dataset

Alternatieve titel: Geologisch 3D model Vlaamse Ondergrond versie2- voorkomensgrens van de basis van de Fm van Heers

De metadata van deze dataset(serie) werd door de beheerder van de data verwijderd uit de Geopunt metadata. Daarom kunnen we hier geen informatie tonen. Onze excuses voor het ongemak.