Meetnet Afvalwater, toestand 6 oktober 2021 Dataset

Alternatieve titel: Meetnet Afvalwater

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 06/10/2021

Samenvatting:

In deze dataset zitten alle actieve lozende meetputten.

afvalwater, afvalwaterkwaliteit, afvalwaterverwerking, afvalwaterzuivering, gecombineerd afvalwater, huishoudelijk afvalwater, industrieel afvalwater, koelwater, regenwater, rioolwaterverwerking, stedelijk afvalwater, uitstoot van afvalwater, waterkringloop, waterverontreiniging, waterzuivering, Vlaams Gewest, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, Kosteloos, meetnet

  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-1990
  • Einddatum: 06-10-2021