Begrenzing landinrichtingsproject NO-Limburg Dataset

Dataset gewijzigd op:

Samenvatting:

De perimeter van het Pilootproject Landinrichting NO-Limburg gelegen in gemeenten Bocholt, Bree, Kinrooi en Maaseik en 500 m buffer rond de effectieve grens.

Regionaal, Landgebruik, geografie, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, GEMEENTEN, NO-LIMBURG, PILOOTPROJECT, LIMBURG, BUFFER, LANDINRICHTINGSPROJECT NO-LIMBURG, BEGRENZING LANDINRICHTINGSPROJECT NO-LIMBURG

  • INSPIRE-thema: Landgebruik
  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : -9 999
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72