Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, orthofotomozaïek, testdata Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 1.0

Samenvatting:

Grootschalige orthofotomozaïek (grondresolutie: 10cm) van de digitale luchtopnamen die, in het kader van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II (DHMV-II), gelijktijdig met de LiDAR-hoogtegegevens op 30 april 2012 ingewonnen werden voor een testgebied van ca. 30km² ter hoogte van Geraardsbergen.

geografie, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, GROOTSCHALIG, ORTHOFOTO, KLEURENORTHOFOTOS, ORTHOFOTO'S, KLEURENORTHOS, ORTHO'S, KLEUREN ORTHOFOTO, ORTHO, ORTHOFOTOMOZAÏEK, Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, testdata

  • ISO-categorie: Referentiemateriaal Aardbedekking

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Bestandsformaat: JPEG2000
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 30-04-2012
  • Einddatum: 30-04-2012