Afbakening landbouwstreek Polders Dataset

Alternatieve titel: Afbakening landbouwstreek PoldersPolders

Dataset gecreƫerd op:
Versie dataset: 2015

Samenvatting:

Deze GIS-laag bevat de perimeter van het studiegebied dat afgebakend werd om de Historisch permanente graslanden (Poldergraslanden) af te bakenen, het is tevens de perimeter waarbinnen het besluit van de Vlaamse regering van 27/11/2015 geldig is.

Regionaal, Beschermde gebieden, (natuurlijke) hulpbronnen, afgesloten natuurgebied, beheer van (natuurlijke) hulpbronnen, behoud van (natuurlijke) hulpbronnen, behoud van natuurlijke hulpbronnen, bescherming van natuurgebieden, gebruik van (natuurlijke) hulpbronnen, gevoelig natuurgebied, natuurbeheer, natuurbehoud, natuurbehoudswetgeving, natuurbescherming, natuurgebied, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Historisch permanente graslanden, polders, poldergraslanden, Vlaanderen, vergunning, verboden te wijzen vegetatie, natuurwetgeveing, OpenbareMetadata

 • INSPIRE-thema: Beschermde gebieden
 • ISO-categorie: Natuur en milieu

 • Status: Compleet
 • Taal: Nederlands
 • Toepassingsschaal: 1 : 2 500
 • Grondresolutie: 0 m
 • Bestandsformaat: GML 2.1.2
 • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

 • Temporele begrenzing:
 • Begindatum: 27-11-2015
 • Einddatum: 31-12-2099