VLOPS kaarten - NH3 concentratie 2012 (VLOPS16, Meteo 2012, Emissies 2012) Dataset

Alternatieve titel: VLOPS kaarten - NH3 concentratie 2012 (VLOPS16, Meteo 2012, Emissies 2012)

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: VLOPS16-1.0

Samenvatting:

VLOPS staat voor VLaams Operationele Prioritaire Stoffen-model. Met VLOPS kunnen de emissies van bronnen binnen en buiten Vlaanderen doorgerekend worden tot concentraties in de lucht en hun deposities. Het model houdt rekening met de atmosferische processen, zoals verspreiding, omzetting, droge depositie en natte depositie. Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde concentratie van ammoniak (NH3) in de lucht (in µg/m³) in 2012 voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Deze kaart werd berekend met VLOPS16 (gebaseerd op OPS4.5.0), de emissiecijfers voor NH3 in 2012 en de meteorologische gegevens van 2012. Voor deze kaart werden de ruwe VLOPS-resultaten vermenigvuldigd met de kalibratiefactor 0,97.

Menselijke gezondheid en veiligheid, lucht, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, OpenbareMetadata, ammoniak, VLOPS, vermesting, verzuring, NHx, NH3

  • INSPIRE-thema: Menselijke gezondheid en veiligheid
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Grondresolutie: 1000 m
  • Bestandsformaat: GeoTiff 1.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)