Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Gebieden voor toeristische-recreatieve infrastructuur Golf Beveren" Dataset

Alternatieve titel: meta_RUP_02000_212_00312_00001

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Besluit tot Goedkeuring

Samenvatting:

Deze dataset bevat de geodatalagen van het definitief goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan, opgesplitst in 9 vectoriele lagen.

geografie, PLANNING, PLAN, BESTEMMINGEN, BESTEMMING, RUIMTELIJKE PLANNING, UITVOERINGSPLANNEN, UITVOERINGSPLAN, PLANNENREGISTER, RUP, RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN, RUPDEF

  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 24-06-2011
  • Einddatum: 24-06-2011