Ruimtelijke spreiding van woonondersteunende voorzieningen - Vlaanderen - 2015 Dataset

Alternatieve titel: Ruimtelijke spreiding van woonondersteunende voorzieningen - Vlaanderen - 2015

Dataset gecreëerd op:

Samenvatting:

Deze kaart geeft de spreiding weer van de woonondersteunende voorzieningen in Vlaanderen. Dit zijn voorzieningen verbonden aan de woonfunctie. Voorbeelden zijn bakkers, slagers, supermarkten, cafés of restaurants, kledingzaken, maar ook diensten zoals postkantoren, bankkantoren, gemeentehuizen, of toegankelijk buurtgroen, vrije beroepen, … Voor het overzicht en ligging van de entiteiten die deel uitmaken van de woonondersteunende voorzieningen, wordt gebruik gemaakt van data uit drie belangrijke bronnen, nl. Verrijkte Kruispuntbank van Ondernemingen, geopunt van AGIV, andere bronnen bij administraties. Uiteraard wordt er bij het gemengd gebruik van de data uit de meerdere bronnen voldoende aandacht besteed om dubbeltellingen maximaal te vermijden. De voorzieningen werden gelokaliseerd in Vlaanderen. Voor de grensgebieden kan er dus een lichte afwijking zijn op het voorzieningenniveau. Voor de volledige lijst met voorzieningen en de bijhorende bronnen, en voor meer details over de gehanteerde methode wordt verwezen naar de onderzoekstudie: Verachtert, E., I. Mayeres, L. Poelmans, M. Van der Meulen, M. Vanhulsel, G. Engelen (2016), Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde en nabijheid voorzieningen. Deze studie werd uitgevoerd door VITO in opdracht van Departement Ruimte Vlaanderen en gepubliceerd op 29-02-2016. Zie https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/Onderzoek/Studies/articleType/ArticleView/articleId/8954

Regionaal, Ruimtemonitor, Ruimterapport, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72