VLOPS kaarten - NH3 - NHx totale depositie (VLOPS20, Meteo 2017, Emissies 2017) Dataset

Alternatieve titel: VLOPS kaarten - NH3 - NHx totale depositie (VLOPS20, Meteo 2017, Emissies 2017)

Dataset gecreëerd op:
Versie dataset: 20MZ17M517

Samenvatting:

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde totale depositie (td) van NHx (in mol/ha·jaar) voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Deze kaart werd berekend met VLOPS20 (gebaseerd op OPS4.5.2), de emissiecijfers voor NH3 in 2017 en de meteorologische gegevens van 2017. Voor deze kaart werden eerst de ruwe VLOPS modeluitvoeren voor de droge depositie van NHx vermenigvuldigd met de kalibratiefactor x0,87 en de natte depositie van NHx vermenigvuldigd met de kalibratiefactor x1,20. Daarna werden deze gekalibreerde VLOPS-kaarten bij elkaar opgeteld om de totale depositie van NHx te berekenen.

Regionaal, Menselijke gezondheid en veiligheid, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Vlaams Gewest, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Menselijke gezondheid en veiligheid
  • ISO-categorie: Gezonheid

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Grondresolutie: 1000 m
  • Bestandsformaat: GeoTiff 1.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72