INSPIRE - Annex III - LU.SpatialPlan - Planned Land Use - Departement Omgeving: Stedenbouwkundige informatie - Contouren van ruimtelijke plannen Dataset

Alternatieve titel: Departement Omgeving: Stedenbouwkundige informatie - Contouren van ruimtelijke plannen

Dataset gewijzigd op:

Samenvatting:

Deze dataset bevat de definitief goedgekeurde digitale vectoriƫle versie van alle contouren van ruimtelijke plannen. Deze contour betreft de geometrische omhullende van alle bevattende lagen van het plan. Er is conceptueel beslist om rondom eventuele lijnelementen die niet binnen een grondvlak voorkomen, een buffer te tekenen om toe te laten die op te nemen binnen de omhullende contour. Aan deze plancontourlaag worden de administratieve gegevens van het plan in de attributen opgenomen. De plancontouren van lokale plannen zijn in deze datasetserie beschikbaar voor zover ze al zijn opgeladen door het betreffende gemeentebestuur, dat eigenaar is van de data en verantwoordelijk voor de inhoud.

Metadata INSPIRE-conform, Landgebruik, ruimtelijke ordening, Regionaal, Kosteloos, Herbruikbaar, Lijst M&R INSPIRE, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, DSI, stedenbouwkundige informatie, contouren, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Landgebruik
  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Status: Gepland
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML application schema v3.2.1
  • Referentiesysteem: MercatorNet-be:geonetwork.thesaurus.external.theme.inspire-theme