Vastgestelde archeologische zones Dataset

Alternatieve titel: Vastgestelde archeologische zones

Dataset gecreƫerd op:
Versie dataset: Deze data wordt wekelijks geactualiseerd

Samenvatting:

De vastgestelde inventaris van archeologische zones brengt in kaart in welke gebieden archeologische resten of sporen in de grond zitten. Bij de selectie van zones spelen twee elementen een belangrijke rol: er moet een goede aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van archeologisch erfgoed en er moet een goede aanwijzing zijn dat dit erfgoed nog voldoende goed bewaard is om archeologische waarde te hebben. Bij vastgestelde archeologische zones zijn deze twee belangrijke elementen bevestigd.

Regionaal, (milieu)beschermingsbeleid, archeologische vindplaats, Kosteloos, Herbruikbaar, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, archeologie decreet, bescherming, wetgeving, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Grondresolutie: 0 m
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 30-07-2016
  • Einddatum: 30-07-2030