Kwetsbare gebieden, toestand 04/12/2019 Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

NiD kwetsbare zones in Vlaanderen zoals gedefinieerd door de Europese Richtlijn 91/676/EEC met betrekking tot de bescherming van water tegen vervuiling veroorzaakt door nitraten afkomstig van agrarische bronnen (de Nitraatrichtlijn). Sinds 1/1/2007 is Vlaanderen volledig aangeduid als kwetsbare zone door ministerieel besluit van de Vlaams Overheid in het belang van de Nitraatrichtlijn.

Regionaal, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, Nitrates vulnerable zones (Nitrates Directive), Lijst M&R INSPIRE, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, 31991L0676, Nitrates Directive, NiD, water, nitrate vulnerable zone

  • INSPIRE-thema: Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Grondresolutie: 10 km
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2007
  • Einddatum: 04-12-2019